<< Objawy RAD - inaczej | Strona tytułowa | RAD okiem pedagoga >>

Problemy dzieci z RAD

Spójne myślenie - mają tendencję do patrzenia na uczucia i zachowania jako coś, co się po prostu dzieje, nie wpływając przy tym na nic lub na kogoś innego. Niezbędne jest zatem ciągłe uświadamianie ich, że ich zachowanie czy uczucie połączone jest z przodu z przyczyną, w środku z wyborem, na końcu zaś z konsekwencjami.

Wybór - muszą najpierw zrozumieć skutek między zdarzeniami, zanim zaczną pojmować, jaki skutek mogą mieć podejmowane przez nie decyzje. By do tego dojść, konieczne będzie ciągłe uświadamianie im wszelkiego rodzaju zależności: między przyczyną a uczuciami, między uczuciami a zachowaniem, między zachowanie a rezultatami.

Zachowanie - dzieci z RAD mają tendencję do dostrzegania tylko tych rezultatów ich działań, które są korzystne z ich punktu widzenia. Co za tym idzie, rzadko potrafią pojąć, jaki jest realny koszt własnego zachowania. Powinniście zatem wyraźnie podkreślać ten koszt ucząc ich tym samym, że nic nie przychodzi za darmo i że wszystko powoduje jakieś konsekwencje, czasem nawet kosztowne. Dobre rezultaty przynosi prezentowanie możliwych konsekwencji ich realnych zachowań – np. gdy Wasze dziecko kłamie powiedzcie mu, że traci swoją wiarygodność i szkodzi samo sobie. Kiedyś będzie bowiem chciało, byście mu uwierzyli, a Wy po prostu nie będziecie w stanie.

Czas - dzieciom z zespołem zaburzeń więzi zdarza się, że przenoszą zdarzenia z przeszłości do teraźniejszości, wierząc, że naprawdę mają one teraz miejsce.

Źródło: rodzinawpotrzebie.org
Dodaj komentarz Wyślij TrackBack